Kwetsbaarheid

Het is vaak moeilijk om ons hart
volledig te openen voor de ander.
Want we werden te vaak gekwetst.
Ons vertrouwen werd beschaamd,
we werden afgewezen.

Om ons kwetsbaar op te stellen
is vertrouwen nodig.
Een veilige omgeving en
ons gezien, geliefd en
gehoord voelen.

Wanneer we bereid zijn om de
diepten van onze ziel te tonen
aan de ander, dan kunnen we
ons verbinden. Dan kan de
liefde voor elkaar groeien.

Tijdens dat diepgaande proces
spiegelen we elkaar,
ervaren we imperfecties,
menselijke waarden en de
liefde in ons hart.

Kwetsbaarheid is kracht.
Ons durven blootgeven
naar de ander toe
opent de poort naar
liefde.