Veranderingen

We maken momenteel een zeer belangrijke fase door.
Onze energiecentra openen zich…we worden steeds gevoeliger
…ons bewustzijn ontwaakt en groeit.

De waarheid komt bovendrijven op allerlei terreinen.
Mensen formeren groepen om ideeën uit te wisselen.
Om te praten over hoe we een nieuwe wereld
kunnen creëren.

We doen in deze tijd soms schokkende en pijnlijke ontdekkingen…
maar het kan ons ook nieuwe inzichten geven en deuren openen.

Zowel in ons innerlijk als in de wereld daar buiten is veel gaande.
Er is een continue informatiestroom die verwerkt moet worden…
we gaan onze eigen wijsheid ontwikkelen en daarmee onze
waarheid. We gaan ontdekken wat voor ons goed voelt
en wat niet.

We gaan ontdekken wat er werkelijk toe doet in ons leven.
En dat is het pad van Liefde volgen….liefde voor onszelf, onze
medemens en alles wat leeft. We zullen bewust gaan werken
aan de instandhouding van Moeder aarde en de natuur.

Het toekomstig wereldbeeld is er een van oprechte zorg en
aandacht voor het welzijn van de mens. De wereld zal niet
langer draaien om winstbejag, productiviteit en prestatiedrang.

We gaan het oude wat ons niet langer dient en wat niet goed
voelt loslaten en transformeren. We zijn in beweging naar de
Nieuwe Tijd …naar de hemel op aarde.

Juist in deze tijd van chaos, pijn en onzekerheid
zullen veel harten zich openen en zullen
mensen hun plaats gaan innemen.

Mensen gaan samenkomen om elkaar te steunen,
om nieuwe projecten op te zetten gericht op en een harmonieuze en duurzamere samenleving.

Door onze inspiratie, ons geloof en vertrouwen zal
de Nieuwe Tijd steeds vollediger gestalte krijgen.