Bindingsangst

Bindingsangst hebben betekent dat we angst
hebben om ons aan iemand te binden.
Of we slagen er niet zo goed in om ons
aan iemand te binden.
Dat heeft meestal te maken met
onzekerheid of angst voor afwijzing.

Die angst is in ons verleden ontstaan.
Door een onveilige omgeving, een gemis
door het overlijden van een van onze
verzorgers, mentaal en fysieke
mishandeling of een onveilige gehechtheid.
Door het gebrek aan veiligheid heb je
geen fundament van vertrouwen
in anderen opgebouwd.

Kenmerken die horen bij bindingsangst:
Altijd angstig zijn dat de ander je zal verlaten.
Daardoor houdt je de ander liever op afstand.
Moeite hebben met intimiteit.
Jouw schaduwkant niet willen zien.
Je stelt je wantrouwig en kritisch op.
Je twijfelt snel en stelt te hoge eisen aan een relatie.
Je vermijdt een werkelijk diepgaand contact.
Je overschat jezelf vaak.
Het lukt niet echt om een langdurige en stabiele
relatie aan te gaan. Je geeft meestal anderen
de schuld van wat jou overkomt.

Onveilig

Wanneer we als kind onveilig gehecht zijn, dan zullen we
later (onbewust) op zoek gaan naar onveilige relaties.
We zoeken een relatie die overeenkomt met
het beeld dat wij hebben van relaties
welke zijn ontstaan in ons verleden.
Zo blijven patronen zich soms herhalen
tot we ons bewust worden.

Het was een onveilige omgeving voor jou
want je werd niet gehoord en er was
geen ruimte voor jou.
Je kon nooit jezelf zijn met al jouw
behoeften, wensen, gevoelens en verlangens.
Daardoor heb je niet geleerd om van jezelf te
houden en te ontdekken wie je bent en wat
voor jou goed voelt en wat niet.

Binding – en verlatingsangst:
Vaak wisselt de angst om ons te binden en om
verlaten te worden elkaar af.
Er is vaak een spanningsveld tussen
nabijheid en afstand houden.
Personen met verlating- en bindingsangst
trekken elkaar vaak aan.

Affirmatie

Vandaag open ik mijn hart om een veilig en liefdevolle
relatie op te bouwen.

Ik laat mijn angst om verlaten te worden of mijn angst
om me te binden aan iemand los.

Ik ben in staat om intieme relaties aan te gaan
vanuit mijn eigen waarheid en diepste gevoelens.