Slachtoffer

Lange tijd heb je er in geloofd dat je een slachtoffer was. Een slachtoffer van mensen, omstandigheden en van je lot. Je geloofde erin dat alles je zo maar overkwam en dat je er zelf geen enkel aandeel in had.

Daardoor had je de neiging om altijd anderen de schuld te geven van wat jou overkwam en had je vaak medelijden met jezelf. Je bleef maar klagen tegen anderen en zag geen kans om aan je hachelijke situatie te ontsnappen.

Door de vele inzichten die je op allerlei manieren hebt mogen ontvangen ben je nu alles anders gaan zien. Je bent gaan beseffen dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven.

Je kiest niet langer voor lijden, jezelf wegcijferen en opoffering. Maar voor zelfrespect, zelfstandigheid en eigenwaarde. Je vlucht niet langer in hulpeloosheid, je behoefte aan aandacht of zwakte. Maar neemt zelf het heft in handen.

Je probeert zo goed mogelijk te reageren op de levenslessen die zich aandienen in je leven en je probeert er steeds het beste van te maken.

Je leert steeds beter om te gaan met (negatieve) emoties en situaties en je geeft duidelijk je grenzen aan wanneer dat nodig is. Zo blijft alles ‘stromen’ in je leven en maak je de weg vrij naar een bezield en liefdevol leven.