Bevrijding

De wereld ontwaakt, karma wordt in deze tijd getransformeerd.

Mensen durven te kijken naar wie ze werkelijk zijn. Er worden oude wonden geheeld, conflicten opgelost, de leegte gevoeld…

Mensen beseffen steeds meer de waarde van liefde, de waarheid en zuiverheid.

Mensen verblijven steeds vaker in de natuur vanwege haar schoonheid, rust, kleuren en geuren. Ze komen er tot zichzelf, in harmonie.

Meer en meer werken mensen actief mee aan natuurherstel. De verscheidenheid aan leven in allerlei vormen op aarde.

De mensheid herstelt in deze tijd de verbinding met de natuur en met zichzelf.

Met een open hart, bevrijd en vol vertrouwen vinden we onze weg.