Dankbaarheid

Dankbaarheid is een krachtige
energie vanuit een geopend
hart. Het is een vorm van
overgave, van liefde en
dank zeggen. Het geeft een
extra dimensie aan ons
bestaan en het verbetert
onze stemming.

Er zijn in ieders leven veel
redenen tot dankbaarheid
voor wie het wil zien. Voor
onze gezondheid, alle
bijzondere mensen en
dieren op ons pad die zoveel
diepgang en betekenis geven
aan ons leven.

De mooie omgeving waar we
wonen, de natuur…de luxe
die we mogen genieten.
Het proces van groei en
bewustwording waar we
ons momenteel in bevinden.
Dankbaar voor alle geheelde
wonden en de daardoor
vrijgekomen energie.

Dankbaarheid is in
verwondering kunnen zijn.
Het is blij en tevreden zijn
met wie je bent en wat je hebt.
Uiting geven aan dankbaarheid
versterkt onze band met onze
medemens. We laten de
ander daarmee weten hoe
belangrijk ze voor ons zijn.