Veldbezoek SBB

Veldbezoek SBB

Datum:  Donderdag 29 augustus 2019 15.00-16.30

Locatie: Zanderdennen, Zandverstuiving, Noorderheideweg

Aanwezig: SBB, Eveline Bernard, Piet v/d Brink, Paul Milo en Annelies van Rheenen

Doel: Beantwoording vragen van bezorgde en betrokken Kootwijkers vanuit Kootwijk Groen.

Uitleg

De komende maanden zal er weer op meer dan 12 locaties in Kootwijk en Radio Kootwijk hout geoogst worden. Hierbij zijn meerdere doelen:

  • zandverstuiving weer laten stuiven;
  • brandveiligheid (creëren brandsingels);
  • veiligheid bezoekers en recreanten;
  • versterken natuurwaarden;
  • inkomsten SBB (geen doel bij het randenbeheer).

Soorten bos

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten bos:

  • natuurbos: niet oogsten, alleen randbeheer, slechts beperkt percentage;
  • productiebos: multifunctioneel, dwz doelstellingen natuur, houtoogst en recreatie.

Download het verslag voor meer informatie!