Verslag zwaluw-fietsexcursie Kootwijk

Zwaluw-fietsexcursie Kootwijk

Datum: zaterdag 1 juni 2019
Excursieleiders: Mary Huijsman en Aart Buurma
Verslag: Wim Huijsman
Beeldmateriaal: Alfred van Baaren

Het verslag

Onder ideale weersomstandigheden maakten we met 17 enthousiaste deelnemers een fietstocht langs 13 nestlocaties van de boeren- en huiszwaluw.

Op 10 locaties werden we door inwoners van Kootwijk gastvrij ontvangen op hun woonerf om de nesten van de zwaluwen te bekijken. De overige locaties werden bekeken vanaf de weg.

Tijdens de excursie werd uitleg gegeven over het uiterlijk verschil en de leefwijze van boeren- en huiszwaluw en het verschil in nestbouw en nestlocaties.

Terzijde werd nog aandacht besteed aan de nachtzwaluw (Stroeërheide), oeverzwaluw, gierzwaluw en kerkuil (bewoonde kast bij manege De Kamp).

Op 2 locaties ervaren bewoners enige overlast door nestelende zwaluwen aan de gevel van hun huizen. In goed overleg gaat de ‘zwaluwwerkgroep’ deze bewoners helpen met maatregelen om de overlast weg te nemen/te beperken.

Het was bijzonder fijn om zoveel enthousiaste medewerking en gastvrijheid te ontvangen van de eigenaren van de gebouwen waarin en waaraan de zwaluwen nestelen. Elke bezochte locatie bood weer een ander (verrassend) beeld.

De meest indrukwekkende locatie was die bij het paardensportbedrijf van Gert en Wietske van den Hoorn. Een grote kolonie boerenzwaluwen heeft hier sinds jaar en dag zijn domicilie in de stallen en bijgebouwen. In de stallen vliegen de zwaluwen af en aan en scheren daarbij soms rakelings langs je hoofd. Ook konden we in een aantal laag zittende nesten kijken. De zwaluwen zorgen er hier voor dat op geen enkele wijze (chemische) bestrijding van vliegen of andere hinderlijke insecten nodig is (1 zwaluw eet wel 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week!).

Met dank voor de medewerking t.a.v. de bezochte locaties: fam. Apeldoorn, Bob Bouwhuis en Eric Dijkstra, Mary en Wim Huijsman, Simon Langeveld, Diny Zwetselaar, Tineke v.d. Brink en Cocky de Visser, Aagje Admiraal en Aart Buurma, fam. Hazeleger, Henny Eerens, Anne Marie en René v.d. Braken, fam. Stevels, Gert en Wietske v.d. Hoorn. Dank ook aan Bob en Renate van Asselt voor de nazit met koffie en lekkers en aan Alfred van Baaren voor de fotoreportage.

De zwaluwwerkgroep: Marjo van de Berg (Kootwijk Vooruit), Renate van Manen, Aart Buurma en Mary Huijsman.