Terugblik op 2019

Terugblik op 2019

2019 stond in het teken van een te hoge stikstofdepositie, verlies aan biodiversiteit, ‘global warming’, houtoogst en lelieteelt in Kootwijk, met alle bestrijdingsmiddelen die daarbij horen. Kortom veel onrustbarend nieuws…
Dat deze zaken ook in Kootwijk leven, blijkt wel uit het feit dat het aantal deelnemers van Kootwijk Groen in 2019 is gestegen van 6 naar 27 leden!

Door: Paul Milo