Lelieteelt Kootwijk

Lelieteelt Kootwijk

Datum: 10 juni 2019
Locatie: Kootwijk
Verslag: Annelies van Rheenen
Beeldmateriaal: Alfred van Baaren

Het verslag

Naar aanleiding van een melding dat er op een akker nabij de Asselseweg in Kootwijk lelies geteeld zouden gaan worden, heeft Mevrouw E. Bernard op maandag 8 april 2019 een actie op touw gezet.

De bewuste akker betreft een stuk cultuurgrond, omgeven door beschermd natuurgebied (Natura 2000).

Om 7.00 u die ochtend waren er een tiental dorpsbewoners aanwezig om hun bezorgdheid te uiten omdat bekend is dat bij lelieteelt veel gif wordt gesproeid.

De verontruste bewoners zijn bang dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen een negatief effect heeft op hun leefomgeving, onder meer op bijen, vogels en insecten.

Men vreest dat het grondwater wordt vervuild en de biodiversiteit zal afnemen.

De bewoners vragen zich af wat voor effect het sproeien van bestrijdingsmiddelen heeft op hun gezondheid.

Onderzoek

Een groep bezorgde burgers in Westerveld (Drenthe) heeft zelf onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen van lelieteelt.

Ze brachten zelf geld bijeen om dertien monsters van bodem en oppervlaktewater te laten onderzoeken op bestrijdingsmiddelen.

Je kunt er over lezen op  https://www.metenweten.com/

In de tien grond- en gewas monsters zijn maar liefst 57 verschillende bestrijdings­middelen gevonden in uiteenlopende concentraties.

Bij een onlangs uitgezonden programma van Zembla op 25-4-2019 werd aandacht besteed aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt en het effect op de directe omgeving.

Twijfel

Bestuurslid Aart Buurma van natuurvereniging IVN geeft aan geen deskundige te zijn op het gebied van het effect van bestrijdingsmiddelen op de natuur, maar heeft er wel zijn twijfels over of het verstandig is om naast beschermde bossen van Staatsbosbeheer gewassen te telen, waarvan bekend is dat er veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

En ook al vindt de lelieteelt plaats volgens wettelijke regels, het heeft de bezorgdheid van veel inwoners van Kootwijk niet weggenomen.

Ir. Eveline D.A.S. Bernard
Paalhoeveweg 22
3775 KL Kootwijk
0577 456543
06 19 642 822