Bijen- en insectenhotel Kootwijk

Op 25-3-2020 werd in Kootwijk aan de Nieuw Milligenseweg een bijen- en insectenhotel geplaatst. Ontworpen en gebouwd door een aantal Kootwijkers voor het dorp Kootwijk.

Een bijenhotel is een door mensen gebouwde plek waar solitaire bovengronds nestelende bijen en insecten nestelen. Het bestaat uit verschillende materialen zoals steen, riet, bamboe, strostengels, dennenappels en hout waarin gaatjes (nestgangen) van allerlei diepten en diameters zijn aangebracht. Het bijen – en insectenhotel wordt bij voorkeur geplaatst op een zonnige plek, uit de wind en beschermd tegen regen.

Honingbij en solitaire bij

Honingbijen hebben een sociale leefwijze en leven in kolonies. Een imker houdt zich bezig met het immen (ook wel bijenteelt of apicultuur genoemd) van deze bijen.

De solitaire bij doet alles alleen. Zowel het maken van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van eitjes. Solitaire bijen hebben hun eigen vaste drachtplanten en vliegperiode, honingbijen vliegen op meerdere soorten planten.

Zowel honing- als solitaire bijen bezoeken bloemen voor hun eigen energievoorziening, maar vooral om voedsel voor hun larven te verzamelen. Tegelijkertijd zorgen ze hierbij voor de bestuiving van bloemen.

Solitaire bijen geven geen honing; dat is de taak van de honingbij.

Insecten

Insecten zitten dichtbij de basis van de voedselpiramide, dus een rijkdom en diversiteit aan insecten kunnen ook zorgen voor rijkdom en diversiteit van de hogere lagen, zoals vogels, zoogdieren etc.

Insecten zoals het lieveheersbeestjes, metselbijen, graafwespen, en solitaire levende wespen helpen ongedierte in de tuin te bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, enz.).
Insecten zorgen ervoor dat  gewassen in onze tuin goed worden bestoven (fruit, groenten, enz.) zodat de oogst zal toenemen.

Een insectenhotel biedt nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats en in de koude maanden een geschikte overwinteringsplek.

Waarde

Bijen zijn van grote waarde voor het ecosysteem van de aarde en voor de mensheid.

Omdat er in de natuur steeds minder plek is voor bijen om hun eitjes te leggen is het plaatsen van  een bijen / insectenhotel in onze leefomgeving belangrijk en zinvol.

We kunnen eveneens een bij- en insectenvriendelijke tuin inrichten en bermen, stroken en akkerranden inzaaien met kruiden en bloemen waardoor er een rijkdom en diversiteit aan vlinders, insecten en bijen ontstaat.