Kootwijk Groen

Kootwijk Groen

Kootwijk Groen is in februari 2019 opgericht door enkele inwoners van Kootwijk die zich zeer verbonden voelen met de natuur in en rond Kootwijk en zich zorgen maken om de bescherming en beheer van natuur en landschap.

“Groen is leven, we kunnen niet zonder”

Doelstelling

Doelstelling van ‘Kootwijk Groen’ is:

  1. Belangstellende inwoners van Kootwijk op aangename en ontspannen wijze gelegenheid bieden om kennis te nemen van (de bijzondere waarden van) natuur en landschap in onze woonomgeving d.m.v. het organiseren van doelgerichte excursies, lezingen en workshops.
  2. Verwerven van kennis en informatie met betrekking tot relevante wet- en regelgeving (bijv. natuurwet, natura 2000, kapverordening).
  3. Kennisnemen van relevant overheidsbeleid en politieke standpunten.
  4. Het volgen van allerhande zaken in relatie tot natuur & landschap en cultuurhistorie in en rond Kootwijk.